Lỗi "Invalid Host Header" là gì? Cách khắc phục như thế nào

Thao tác cấu hình Nginx ngừng xử lý các request được gửi đến server không có thông tin Header “Host” là một vấn đề rất cơ bản khi bảo mật cũng như tinh chỉnh dịch vụ Web Server... +

Hướng dẫn thay đổi thuật toán băm lưu trữ mật khẩu /etc/shadow

Hướng dẫn thay đổi thuật toán băm lưu trữ mật khẩu /etc/shadow

Toàn bộ tính năng của file /etc/nologin trên Linux

File /etc/nologin được sử dụng để thông báo đến các user người dùng không thuộc nhóm super-user đang cố gắng đăng nhập vào hệ thống và từ chối truy cập từ các user này. Bài viết... +

Hướng dẫn sửa lỗi “This account is currently not available” trên Linux

Lỗi “This account is currently not available” trên Linux xảy ra khi bạn cố gắng login user qua SSH hoặc cố gắng "su" cho user nhất định.

Tree - lệnh liệt kê thư mục và file theo dạng cây trên Linux

Tree là một chương trình lệnh hỗ trợ cho người dùng liệt kê các file và thư mục tại 1 thư mục theo dạng hình cây rất đẹp và dễ nhìn, nó sẽ quét sâu hết tất cả các sub thư mục.

Hướng dẫn sửa lỗi "Another app is currently holding the yum lock" trên...

Khi sử dụng chương trình lệnh YUM để cài đặt 1 gói chương trình/ dịch vụ nào đó, sẽ có lúc bạn gặp phải lỗi "Another app is currently holding the yum lock". Bài viết sau sẽ hướng... +

Hướng dẫn reset root password trên Ubuntu

Đôi khi, có thể không tránh khỏi việc bạn quên mật khẩu Ubuntu của mình. Đừng quá lo lắng, có nhiều cách để bạn đặt lại mật khẩu gốc trong Ubuntu. Và bài viết sau sẽ cung cấp cho... +

Hướng dẫn thay đổi domain mới cho Magento

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cấu hình một tên miền mới cho cửa hàng của bạn.

Liệt kê các thiết bị mạng sử dụng Terminal trên MacOS bằng command-line

Liệt kê các thiết bị mạng sử dụng Terminal trên MacOS bằng command-line

Hướng dẫn truyền tải dữ liệu qua rsync và SSH trên Linux

Hướng dẫn truyền tải dữ liệu qua rsync và SSH trên Linux.