Những điều bạn cần làm trước khi bắt đầu triển khai kho big data trên đám mây...

Cân nhắc các mục tiêu cụ thể, hiểu các yêu cầu về dữ liệu, chọn đúng công cụ khai thác big data… là những điều bạn cần phải làm để có thể sử dụng nguồn lực dữ liệu này một cách... +

Những điều bạn cần làm trước khi bắt đầu triển khai kho big data trên đám mây...

Cân nhắc các mục tiêu cụ thể, hiểu các yêu cầu về dữ liệu, chọn đúng công cụ khai thác big data… là những điều bạn cần phải làm để có thể sử dụng nguồn lực dữ liệu này một cách... +

Tại sao Điện toán đám mây lại là lựa chọn thích hợp để triển khai kho dữ liệu...

Đám mây có thể giúp xử lý và phân tích big data nhanh hơn, cho phép tìm ra những "insight" (góc nhìn) để cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp.

Tìm hiểu về khái niệm Infrastructure as code

Infrastructure as code - Cơ sở hạ tầng như mã code, còn được gọi là IaC, là một mô hình thiết lập và triển khai công nghệ trong đó các nhà phát triển hoặc nhóm vận hành tự động... +

Các ứng dụng cơ bản của công nghệ blockchain sẽ thay đổi cách thức con người...

Bản chất của công nghệ blockchain đã tạo điều kiện cho khả năng sáng tạo mạnh mẽ, bởi ý tưởng này có thể áp dụng được cho bất kỳ nhu cầu về công nghệ dữ liệu nào đáng tin cậy.

Web hook là gì? Các khái niệm cơ bản về Webhook

Các web hook cung cấp một cơ chế trong đó một ứng dụng server-side có thể thông báo cho một ứng dụng phía client-side khi một sự kiện mới (mà ứng dụng client-side có thể quan tâm)... +

Hadoop là gì? Giới thiệu nhanh về công cụ phân tích Big data phổ biến nhất thế...

Khi bạn tìm hiểu về Big data, không sớm thì muộn bạn sẽ bắt gặp một thuật ngữ có thể nghe khá lạ: Hadoop – vậy chính xác Hadoop là gì và có mối liên hệ như thế nào với Big data?

XAMPP là gì? Hướng dẫn sử dụng xampp?

XAMPP là viết tắt của Cross-Platform (X), Apache (A), MariaDB (M), PHP (P) và Perl (P). Do XAMPP là bản phân phối Apache đơn giản, gọn nhẹ, nên khá dễ dàng để các nhà phát triển... +

phpMyAdmin là gì? Tính năng và cách sử dụng

Bạn có thể sử dụng phpMyAdmin cho hầu hết các hệ điều hành. phpMyAdmin có thể xuất và nhập cơ sở dữ liệu được tạo và quản lý bởi MySQL DBMS, cũng như làm việc với một số định dạng... +

Laravel là gì? Vì sao Laravel web development là PHP Framework tốt nhất?

Laravel là một cấu trúc cung cấp cho người dùng khả năng lựa chọn và tạo ra một chương trình trên đó. Framework giúp tìm ra cách bạn định hình phần mềm của mình và kết nối phần... +