Angularjs là gì? Tính năng, thành phần và ưu điểm của Angularjs

AngularJS là một client side JavaScript MVC framework nhằm mục đích phát triển ứng dụng web động (dynamic web application). AngularJS ban đầu được bắt đầu như một dự án trong... +

C sharp là gì? Vì sao C# là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất...

C sharp viết là C# - là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng tiên tiến được Anders Hejlsberg phát triển vào năm 2000 tại Microsoft và được xem là đối thủ của Java (một ngôn ngữ... +

DOM là gì? Tìm hiểu về Document Object Model

DOM (Document Object Model) là một API dùng để hiển thị các phần tử của tài liệu HTML và XML dưới dạng ngôn ngữ lập trình đối tượng. Cấu trúc DOM cho bất kỳ tài liệu nào cũng đều... +

Sublime text là gì? Hướng dẫn cài đặt trên các hệ điều hành

Sublime text hay trình soạn thảo văn bản sublime là một trình soạn thảo văn bản tinh vi được các developer sử dụng rộng rãi. Sublime text bao gồm một hệ tính năng đa dạng như... +

Android studio là gì? Tất cả các tính năng có trong Android studio

Android Studio là IDE chính thức trong phát triển ứng dụng Android, dựa trên IntelliJ IDEA.

JDK là gì? Tìm hiểu Java Development Kit

Java Development Kit (JDK) là một trong ba gói công nghệ cốt lõi được sử dụng trong lập trình Java, cùng với JVM (Máy ảo Java - Java Virtual Machine) và JRE (Java Runtime... +

Heroku là gì? Định nghĩa và các đặc điểm

Heroku là nền tảng đám mây cho phép các công ty xây dựng, phân phối, theo dõi và mở rộng ứng dụng - Heroku cung cấp cách nhanh nhất để chuyển từ ý tưởng sang URL, bỏ qua tất cả... +

ownCloud là gì và Nextcloud là gì? So sánh ownCloud và Nextcloud

ownCloud là một phần mềm nguồn mở (open source), được phát triển lần đầu tiên vào năm 2010. Tương tự như ownCloud, Nextcloud cho phép tạo và lưu trữ tệp dưới dạng dịch vụ lưu trữ... +

PHP là gì? Bắt đầu viết câu lệnh PHP đầu tiên của bạn

PHP là một ngôn ngữ scripting server side, PHP được sử dụng để phát triển các web tĩnh, web động và ứng dụng web. PHP là viết tắt của Hypertext Pre-processor, trước đó là Personal... +

Dependency injection là gì? 3 điều cần biết về DI

Trong công nghệ phần mềm, Dependency injection là một kỹ thuật nhờ đó một đối tượng (hoặc phương thức tĩnh) có thể cung cấp các phụ thuộc của một đối tượng khác. Một biến phụ... +