Web hook là gì? Các khái niệm cơ bản về Webhook

Các web hook cung cấp một cơ chế trong đó một ứng dụng server-side có thể thông báo cho một ứng dụng phía client-side khi một sự kiện mới (mà ứng dụng client-side có thể quan tâm)... +

Hadoop là gì? Giới thiệu nhanh về công cụ phân tích Big data phổ biến nhất thế...

Khi bạn tìm hiểu về Big data, không sớm thì muộn bạn sẽ bắt gặp một thuật ngữ có thể nghe khá lạ: Hadoop – vậy chính xác Hadoop là gì và có mối liên hệ như thế nào với Big data?

XAMPP là gì? Hướng dẫn sử dụng xampp?

XAMPP là viết tắt của Cross-Platform (X), Apache (A), MariaDB (M), PHP (P) và Perl (P). Do XAMPP là bản phân phối Apache đơn giản, gọn nhẹ, nên khá dễ dàng để các nhà phát triển... +

phpMyAdmin là gì? Tính năng và cách sử dụng

Bạn có thể sử dụng phpMyAdmin cho hầu hết các hệ điều hành. phpMyAdmin có thể xuất và nhập cơ sở dữ liệu được tạo và quản lý bởi MySQL DBMS, cũng như làm việc với một số định dạng... +

Laravel là gì? Vì sao Laravel web development là PHP Framework tốt nhất?

Laravel là một cấu trúc cung cấp cho người dùng khả năng lựa chọn và tạo ra một chương trình trên đó. Framework giúp tìm ra cách bạn định hình phần mềm của mình và kết nối phần... +

Angularjs là gì? Tính năng, thành phần và ưu điểm của Angularjs

AngularJS là một client side JavaScript MVC framework nhằm mục đích phát triển ứng dụng web động (dynamic web application). AngularJS ban đầu được bắt đầu như một dự án trong... +

C sharp là gì? Vì sao C# là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất...

C sharp viết là C# - là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng tiên tiến được Anders Hejlsberg phát triển vào năm 2000 tại Microsoft và được xem là đối thủ của Java (một ngôn ngữ... +

DOM là gì? Tìm hiểu về Document Object Model

DOM (Document Object Model) là một API dùng để hiển thị các phần tử của tài liệu HTML và XML dưới dạng ngôn ngữ lập trình đối tượng. Cấu trúc DOM cho bất kỳ tài liệu nào cũng đều... +

Sublime text là gì? Hướng dẫn cài đặt trên các hệ điều hành

Sublime text hay trình soạn thảo văn bản sublime là một trình soạn thảo văn bản tinh vi được các developer sử dụng rộng rãi. Sublime text bao gồm một hệ tính năng đa dạng như... +

Android studio là gì? Tất cả các tính năng có trong Android studio

Android Studio là IDE chính thức trong phát triển ứng dụng Android, dựa trên IntelliJ IDEA.